Zrealizowano dla: Emerson Network Power ABemerson
Miejsce:
Lulea, SWE
Realizacja: 2014
Zakres: montaż konstrukcji stalowej hali - etap A/B, ok. 600 ton; montaż ok. 1600 ton kontenerów wraz z wyposażeniem

 

Realizacje

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka
Tel.: 85 876 86 01

e-mail: sekretariat@promostal.pl

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 966-194-80-83
REGON: 200208007
KRS: 0000305282
Kapitał wniesiony: 3 016 000 zł