zbiornikW wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich Promostal wprowadził do swojej oferty typoszereg stacjonarnych pionowych zbiorników kriogenicznych przeznaczonych do magazynowania skroplonego gazu LNG o następujących parametrach:

  • pojemność od 30 do 60 m3,
  • maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze MAWP: 11 bar,
  • konstrukcja: dwupłaszczowy zbiornik z izolacją próżniową oraz izolacją typu multilayer,
  • zbiornik wewnętrzny, orurowanie i armatura wykonane ze stali wysokostopowej,
  • napełnienie maksymalne – 95%,
  • dopuszczalna temperatura min./max.: -196oC/+50oC (zbiornik wew.), -40oC/+50oC (zbiornik zewn.),
  • projekt zgodnie z normą EN 13458,
  • wykonanie i certyfikacja CE zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE przez jednostkę notyfikowaną UDT-CERT, moduł B+F,
  • eco - zbiornik wykonany jest w 99% z surowców nadających się do powtórnego przetworzenia.
Model zbiornikaObjętość całkowitaNapełnienie nettoLNGŚrednica zewnętrzna (D)Wysokość całkowita (H)Waga pustego
[litr] [litr] [kg] [mm] [mm] [kg]
DST-V.30 30200 28690 13484 3000 6370 6900
DST-V.40 40150 38143 17927 3000 7980 8310
DST-V.50 50100 47595 22370 3000 9590 9710
DST-V.60 60000 57000 26790 3000 11200 11110

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka
Tel.: 85 876 86 01

e-mail: sekretariat@promostal.pl

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 966-194-80-83
REGON: 200208007
KRS: 0000305282
Kapitał wniesiony: 3 016 000 zł