• Konstrukcje stalowe - hale stalowe, hale przemysłowe, hale magazynowe, stalowe konstrukcje budowlane
 • Obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, kładki)
 • Technologia i przemysł - konstrukcje stalowe pod technologie, także dla przemysłu paliwowego i stoczniowego
 • Montaż konstrukcji stalowych
 • Własne biuro projektowe

Stosowane technologie:

 1. CIĘCIE:
  • mechaniczne
  • gazowe
 2. SPAWANIE:
  • 111 – Ręczne spawanie łukowe, MMA spawanie łukowe elektrodą otuloną
  • 135 – Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych spawanie; metodą MAG
  • 136 – Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
  • 121 – Spawanie łukiem krytym - SAW
  • 141 – Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych; spawanie metodą TIG
  • 783 – Przypawanie łukiem ciągnionym kołków w osłonie łuku tuleją ceramiczną lub gazem osłonowym

 1. ANTYKOROZJA:
  • czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 3
  • malowanie hydrodynamiczne
  • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
  • cynkowanie ogniowe
  • metalizacja natryskowa

 Zdolności produkcyjne:

 • 400-600 ton/miesiąc
 • elementy o wadze do 71 t, o wymiarach 5 x 5 x 50 m

Kadra

Bezpośrednio na produkcji pracuje ok. 140 osób. Pracownicy biura, w tym odpowiedzialni za przygotowanie, nadzór i technologię produkcji, to ok. 50 osób. Większość załogi posiada ogromne doświadczenie zdobyte w polskich i norweskich wytwórniach konstrukcji stalowych.

Badania NDT

 • we własnym zakresie: VT-2, MT-2, UT-2, PT-2
 • współpraca zewnętrzna: RT-2 i inne
 • uprawnionych 5 operatorów NDT

 

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka
Tel.: 85 876 86 01

e-mail: sekretariat@promostal.pl

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 966-194-80-83
REGON: 200208007
KRS: 0000305282
Kapitał wniesiony: 3 016 000 zł