Dużą wagę przykładamy do kwestii bezpieczeństwa pracy, tak w wytwórni, jak i na montażach. Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z większych wyzwań, przed jakimi stoi firma. Celem naszych działań w zakresie BHP jest zapobieganie wypadkom przy pracy. Nie tylko służby BHP w Promostalu, ale także kadra zarządzająca, kierownicy budów i projektów rozumieją, że w bezpieczeństwo pracy należy stale inwestować i wpajać pracownikom dobre i bezpieczne zasady pracy.

Nasi pracownicy mają niezbędne szkolenia i uprawnienia wymagane ze względu na charakter i miejsce wykonywanej pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią integralną część zarządzania naszą firmą. Zagadnieniom tym nadajemy tę samą wagę, co naszej polityce jakości czy celom handlowym i finansowym.

Spółka Promostal jest członkiem związków zawodowych w Danii i Szwecji.

Our assembly works (click to enlarge)

 

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka
Tel.: 85 876 86 01

e-mail: sekretariat@promostal.pl

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 966-194-80-83
REGON: 200208007
KRS: 0000305282
Kapitał wniesiony: 3 016 000 zł