Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant  udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

  1. Cel projektu: Celem grantu jest nabycie wyników prac B+R, obejmujących know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną, dotyczącą koncepcji nowoczesnego dwupłaszczowego zbiornika pionowego do magazynowania LNG (ciekły).
  2. Planowane efekty: W wyniku realizacji inwestycji oferta Wnioskodawcy zostanie poszerzona o wprowadzenie nowego produktu – nowoczesnego metalowego dwupłaszczowego zbiornika pionowego do magazynowania ciekłego LNG.
  3. Wartość projektu: 123 000,00 PLN
  4. Wkład Funduszy Europejskich: 75 000,00 PLN

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka
Tel.: 85 876 86 01

e-mail: sekretariat@promostal.pl

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 966-194-80-83
REGON: 200208007
KRS: 0000305282
Kapitał wniesiony: 3 016 000 zł