Projekt pt. Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego i implementację wyników prac B+Rrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3: „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

  1. Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Promostal Sp. z o.o. Sp.k. na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego zbiornika kriogenicznego do magazynowania ciekłego LNG, którego koncepcja jest wynikiem przeprowadzonych prac B+R.
  2. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika kriogenicznego do magazynowania ciekłego LNG.
  3. Wartość projektu: 24 495 840,63 PLN
  4. Wkład Funduszy Europejskich: 6 599 999,91 PLN

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka
Tel.: 85 876 86 01

e-mail: sekretariat@promostal.pl

PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 966-194-80-83
REGON: 200208007
KRS: 0000305282
Kapitał wniesiony: 3 016 000 zł